random image

ImageEen ven bij het Vressels bos, de Hazenputten, met actieve veenvorming en omliggende landduinen: een aardkundig waardevol gebied nabij het beekdal van de DommelInzicht in dynamische landschappenFysisch geograaf Hugo Bouter doet onderzoek naar bodems, natuurlijke en cultuurhistorisch waardevolle landschappen en reikt nieuwe perspectieven aan in het kader van multidisciplinaire projecten.